S novými bytovými komplexmi Brezový háj a Living Park vyrastie v ich okolí aj nový park s kvetmi a upravenými stromami.

Mesto plánuje z Brezového hája pod Zoborom vytvoriť atraktívny a najmä bezpečný lokálny park pre obyvateľov a rodiny s deťmi.

Taktiež chce skrášliť okolie pre deti základnej školy a študentov ubytovaných v novom študentskom domove.

Počíta sa totiž so zvýšeným pohybom ľudí, ktorí tu budú žiť v nových okolitých bytových komplexoch Brezový háj a Living Park.

Brezovy haj nitra park obnova 2.jpg
Foto: Mesto Nitra

Momentálne sa v Brezovom háji nachádza takmer 1 200 stromov, pričom väčšina sú brezy. Ide o krátkoveké stromy, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť a obnovu. Podniknú sa teda kroky k výmene chorých a nebezpečných stromov. Obnova parku začína prvou etapou už v októbri a to odstránením 128 chorých stromov.

Ďalšia etapa zahŕňa výsadbu takmer 400 nových stromov, necelých 3-tisíc trvaliek a 85-tisíc cibuľovín. Súčasťou budú aj nové dažďové záhrady na zadržiavanie vody či pestrofarebné kvitnúce lúky.

Obnovou prejdú aj fitnes prvky pre deti i dospelých, ktoré budú obohatené o nové a tiež o bežecký okruh. Doplnený bude aj mobiliár v podobe 14 lavičiek, troch piknikových zostáv, stojanov na bicykle a odpadkových košov. Nové bude aj osvetlenie a v blízkosti areálu základnej školy vznikne nové detské ihrisko.

Brezovy haj nitra park obnova 1.jpg
Foto: Mesto Nitra
Brezovy haj nitra park obnova 3.jpg
Foto: Mesto Nitra