Na budove v Bratislave-Rači pribudla fotovoltaika, prevádzka v Liptovskom Mikuláši získala energetický certifikát A

Moderné firmy na Slovensku sa snažia čeliť aj výzvam a rastúcemu tlaku trhu na plnenie nových udržateľných kritérií. V európskom meradle sa objavuje čoraz viac predpisov ESG (Environmental, Social and Governance), ktoré je potrebné zaviesť do života spoločností v obchodnom aj kancelárskom sektore.

Svoje zámery má v tomto smere tiež skupina komerčných nehnuteľností Immofinanz. Je zameraná na kancelársky a maloobchodný segment v krajinách Vyšehradskej štvorky, Nemecku, Rakúsku a Rumunsku. Hlavnou činnosťou je správa a výstavba nehnuteľností. V jej rámci realizuje aj na Slovensku projekty Stop Shop (maloobchod), Vivo! (maloobchod) a myhive (kancelárie).

Aktivity v regiónoch

Podľa regionálneho manažéra pre Slovensko Adriána Bódisa, firmy na Slovensku musia pochopiť environmentálne vplyvy svojho podnikania a prijať opatrenia na zlepšenie. To je dôvod, prečo si stanovili ciele udržateľnosti a začlenili ich do firemnej stratégie ESG.

Vo všetkých šestnástich obchodných parkoch Stop shop bolo verejné osvetlenie nahradené LED svietidlami, ktoré fungujú na tzv. „umelej polnoci“. Svetlá sa postupne v určitých intervaloch stmievajú, až kým sa nevypnú.

Obchodný park v Liptovskom Mikuláši nedávno získal energetický certifikát A, na streche v Bratislave-Rači nedávno nainštalovali fotovoltaické panely.

Fotovoltaika môže pokryť časť vlastnej spotreby energie a byť neoddeliteľnou súčasťou technického vybavenia budov, t. j. systémov vykurovania, chladenia, ohrevu vody, vetrania či rekuperácie tepla.

Znížili energetickú náročnosť

Modernizovaný systém osvetlenia v nákupných centrách Immofinanzu na Slovensku spotrebuje o 57 percent menej elektrickej energie v porovnaní s pôvodným systémom. Energeticky úsporná LED technológia odbremení životné prostredie od takmer sto kilogramov emisií oxidu uhličitého ročne. Ide o taký objem emisií, ktorý musí pohltiť až okolo 5 000 dospelých stromov, uviedol A. Bódis.

Portfólio značiek Vivo!, Stop shop a myhive znížilo v minulom roku energetickú náročnosť o 9,4 percent a spotrebu vody o 8,6 percenta.

Budovy myhive Vajnorská v Bratislave nedávno získali medzinárodný certifikát BREEAM. Ten dokazuje, že ich prevádzka je šetrná k životnému prostrediu. Okrem neho získala spoločnosť v roku 2019 aj ocenenie EPRA Sustainability Best Practices Recommendations SILVER.

Portfólio nehnuteľností Immofinzu má hodnotu približne 5,1 miliardy eur a zahŕňa približne 220 nehnuteľností. Spoločnosť je kótovaná na burzách vo Viedni a vo Varšave.