Najväčší hráči na trhu stavebnín spolupracujú s tisíckami dodávateľov a vybavujú bežne aj milión objednávok a faktúr ročne. Ak by všetku prácu robili ručne, premárnili by na tom obrovské množstvo času a peňazí.

Stavebniny DEK, PRO-DOMA Stavebniny a ďalší hráči v odbore preto pomaly prechádzajú na elektronickú výmenu dokladov ako napríklad EDI. Nasledujú tak ďalšie odbory, kde už EDI bežne funguje.

Trh so stavebninami a jeho výzvy pri riadení dodávateľského reťazca

Trhom so stavebninami preteká v krátkom čase obrovské množstvo tovaru. Okrem klasického stavebného materiálu (tehly, izolácie, okná atď.) sú to drobné položky ako stavebná chémia, náradie alebo spojovací materiál. To znamená, že ako predajca

  • predávate tisíce produktov rôznych značiek a výrobcov,
  • odoberáte tovar od stoviek dodávateľov,
  • každý deň vybavujete stovky objednávok a faktúr,
  • alebo neustále riešite aktuálnosť produktových dát od dodávateľa.

Stavebniny sa navyše od klasického retailu líšia aj v tom, že firmy často nedodávajú materiál na sklad, ale priamo na stavbu (tranzitné objednávky, traťovky). Z dokladov preto musí byť jasné, kam a kedy sa má tovar dodať. Akákoľvek chyba spôsobuje zbytočné prestoje.

Automatizácia procesov

Všetky vyššie zmienené procesy sú v praxi reprezentované dokladmi, ako sú objednávky, dodacie listy, príjemky, faktúry a ďalšie. Predajca stavebnín ich obvykle spracuje stovky aj tisíce mesačne a vo valnej väčšine prípadov to zahŕňa aj manuálne prepisovanie do vlastných systémov. V 21. storočí ide o veľa zbytočnej (a drahej) ľudskej práce, ktorá je zároveň náchylná k chybám.

Dnes je pritom možné tieto procesy digitalizovať, automatizovať a ušetriť tak nemalé náklady. Súvisiacim benefitom je potom tiež rýchlejší a presnejší prehľad nad kľúčovými dátami spoločnosti a zlepšenie vzťahov s obchodnými partnermi.

Špičky v odbore si dnes podobne ako spoločnosti v FMCG alebo e-commerce pomáhajú EDI komunikáciou, ktorá už ale dávno nie je dostupná len pre najväčších hráčov na trhu. Tento štandard elektronickej výmeny dokladov sa dnes poskytuje najčastejšie ako služba (tzv. SaaS) a jeho zavedenie si teda môžu dovoliť aj menšie spoločnosti.