Investor postaví v rámci Čerešne City polyfunkčný komplex s desiatkami bytov, architektonicky prepracované námestie i parkovisko Polianky

V bratislavskej mestskej časti Dúbravka sa nová štvrť spojená so značkou Čerešne ďalej rozrastie. V lokalite Polianky je naplánovaná stavba hotela Čerešne, parkovisko i polyfunkčný komplex Čerešne living. Celkový odhad nákladov na stavby je 37,2 milióna eur a investor by chcel začať s prácami v roku 2022.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť New Vital na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). V súčasnosti je už dávnejšie obývaná etapa Čerešne Jednotka a v predaji je bytová etapa Čerešne Lake. Na stránke projektu modernej mestskej štvrte je v príprave aj ambiciózny projekt námestia v Dúbravke pod názvom Čerešne Plaza s amfiteátrom, altánkom, vodnou plochou a kaviarničkami. Ako TREND nedávno uviedol, s výstavbou štvrte je prepojený architektonický ateliér Architekti Šebo Lichý, ktorý pracoval aj výstavbe rezidenčných projektov Kolísky v Záhorskej Bystrici či Nový háj v Petržalke.

Hotel, ako informuje oficiálna stránka, je odpoveďou na dopyt po kvalitných ubytovacích zariadeniach v blízkosti lokality Patrónka. Navrhli ho ako deväťpodlažnú budovu s dvoma podzemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami.