V prípade schválenia by realizácia mohla byť prefinancovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Magistrát mesta Bratislava predložil na schválenie zámery projektov nových trolejbusových tratí.

Plánovaná je výstavba 16 kilometrov nových trolejbusových tratí a modernizácia ďalších 10 kilometrov existujúcich tratí. Upozornil na to portál imhd.sk.

V týchto dňoch boli zverejnené nové zámery pripravovaných projektov trolejbusových tratí, ktorých realizácia by mohla byť v prípade ich schválenia prefinancovaná prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ uvádza portál.

REALIZÁCIA TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ

Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom Bratislava pripravili zámery národných projektov, ktorých cieľom je vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia trolejbusových tratí.

Prvou je trať Riviéra – Mlynská dolina – Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica, ktorá má pozostávať z 7,55 kilometra novej jednostopovej trate a 9,70 kilometra modernizovanej trate. Odhadované náklady na realizáciu projektu sú 21,08 mil. eur a predpokladaná doba realizácie až po výstavbu je 28 mesiacov.

NIEKOĽKO PROJEKTOV

Druhým projektom je trať Trenčianska – Bajkalská – Prievozská – Hraničná – Mlynské nivy, ktorá má pozostávať z 3,50 kilometra novej jednostopovej trate.

Odhadované náklady na realizáciu projektu sú 5,82 mil. eur a predpokladaná doba realizácie je 24 mesiacov. Tretím projektom je trať Bulharská – Galvaniho – Avion Shopping Park, ktorá má pozostávať z 2,80 kilometra novej jednostopovej trate a 0,95 kilometra modernizovanej trate.

Štvrtým projektom je trať Autobusová stanica – Nové SND, pozostávajúca z 2,05 kilometra novej jednostopovej trate.

NÁKLADY NA REALIZÁCIU

Odhadované súhrnné náklady na realizáciu posledných dvoch tratí sú 7 mil. eur a predpokladaná doba ich realizácie je 16 mesiacov.

Uvedené trate umožnia nahradiť niektoré autobusové linky trolejbusovými, či už s klasickými trolejbusmi, alebo s hybridnými trolejbusmi, prípadne predĺžiť existujúce trolejbusové linky. Realizácia týchto tratí si vyžaduje pomerne krátky čas, čo spolu s pripravovaným nákupom 50 nových trolejbusov (16 veľkokapacitných 24-metrových, 11 hybridných sólo trolejbusov a 23 hybridných kĺbových trolejbusov) umožní v najbližších rokoch výrazne posilniť ekologickú trolejbusovú dopravu v Bratislave,“ uzavrel portál imhd.sk.