Vybudovaním vysokorýchlostného železničného spojenia Bratislava-Košice s cestovnou rýchlosťou do 400 kilometrov za hodinu by Slovensko dosiahlo európsky priemer. Projekt by pomohol podľa inštitútu IstroAnalytica aj životnému prostrediu.

Vybudovanie vysokorýchlostného železničného spojenia Bratislava-Košice novou južnou trasou s napojením na už existujúcu sieť vysokorýchlostných tratí v Európe s cestovnou rýchlosťou až do 400 kilometrov za hodinu navrhuje inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica.

Ako ďalej informoval výkonný riaditeľ inštitútu Peter Helexa, predmetný projekt v hodnote približne 10 miliárd eur by mal nahradiť súčasné „zaplátavanie“ železničných tratí a doplniť „nekonečnú dostavbu diaľnice Bratislava-Košice„.

Podľa neho takýmto spôsobom by Slovensko dosiahlo európsky priemer a okrem uvoľnenia preplnených ciest by projekt pomohol aj životnému prostrediu.

DIAĽNICA BRATISLAVA-KOŠICE

Podľa IstroAnalytica by sa výstavba vysokorýchlostného železničného spojenia a prevádzka dodatočných železničných tratí v ekonomike prejavila novými pracovnými príležitosťami. V tejto oblasti je Slovensko v omeškaní oproti iným krajinám EÚ o viac ako 30 rokov.

Uvedená trať by Slovensko stála približne 10 miliárd eur. Pre porovnanie, modernizácia železničnej trate Bratislava-Žilina doteraz stála takmer 2 miliardy eur a vlaky na tejto trase zrýchlili o 8 minút. V prepočte tak každá ušetrená minúta stála 250 miliónov eur,“ zdôraznil Peter Helexa.

Do diaľnice Bratislava-Košice sa investovalo a ešte na jej dokončenie investuje dokopy viac ako 8 miliárd eur. Podľa prepočtov inštitútu by mohla byť trať uvedená do prevádzky do roku 2035.

MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica je mimovládnou organizáciou, ktorej cieľom je zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR. Bol založený v júni 2020.

Jeho hlavný tím tvoria odborníci, ktorí spájajú svoje viac ako 20-ročné pracovné skúsenosti v rôznych odvetviach súkromného a verejného sektora.