Na webe nového územného plánu mesta, v sekcií navrhované zmeny v cestnej doprave sa uvádza, že tunel by mal začínať na Šindolke a končiť na Zlatomoraveckej ceste.

V územnom pláne sa uvádzajú ako výhody tejto stavby odvedenie časti tranzitnej dopravy mimo Chrenovskú ulicu a zníženie hlukovej a emisnej záťaže pre obyvateľov Zobora.

Ako nevýhody mesto uvádza ekonomickú náročnosť stavby, vysoké prevádzkové náklady tunela, jednanie s dotknutými orgánmi aj možné problémy pri realizácii – razenie pod zástavbou.

Sindolka tunel mesto.jpg
Foto: uzemnyplan.nitra.sk

Mesto Nitra momentálne pripravuje nový územný plán, ktorý rozhodne o tom, ako bude mesto vyzerať z hľadiska výstavby. Rozhoduje napríklad o výške budov v jednotlivých lokalitách alebo aj o tom, ktorá zeleň v Nitre bude chránená a kde sa môže stavať.

Mesto deklaruje, že má prebehnúť verejná diskusia, prvé stretnutia s občanmi prebehli len online v novembri. Termín priebehu ďalšej diskusie ešte nie je známy.