Prečo a kedy si vybrať elekrické radiátory?

Elektrické olejové radiátory s montážou na stenu IQ line TOUCH

Elektrické vykurovanie bolo dlho považované za drahé vykurovanie čo sa týka prevádzky. Ľudia siahali po elektrickom vykurovaní večšinou len vtedy, keď nemali inú možnosť, alebo keď potrebovali iba dokurovať slabo vykurované priestory.  V dnešnej dobe keď sa stavajú nízkoenergetické stavby sa rozdiel v prevádzkových nákladoch znižuje, a elektrické vykurovanie začína byť veľmi zaujímavou alternatívou kvôli nízkym vstupným nákladom, veľmi jednoduchou realizáciou a lacnou údržbou.

Príklad vstupných nákladov:

Elektrické olejové radiátory s montážou na stenu IQ line TOUCH

*Uvedené ceny pri plynovom vykurovaní sú len veľmi orientačné a môžu sa mierne líšiť avšak skôr smerom hore

Z uvedeného porovnania je zrejmé, že rozdiel vo vstupnej investicií nieje zanedbateľný. Z dlhodobých skúsenosti je spotreba elektrickej energie na vykurovanie pre rodinný dom s plochou cca 100m2 vyššia oproti plynovému vykurovaniu cca o 30eur na mesiac, ročne to je 360eur.  Neberiem však do úvahy každoročné prehliadky a revízie plynového kotla, komína a pod. Aj napriek tomu vidíme že rozdiel vo vstupných nákladoch sa nám vráti približne za 10 rokov. Či to je dlhá alebo prijateľná doba návratu investície je teraz veľmi ťažko povedať, keďže nevieme ako sa budú vyvýjať ceny a dostupnosť elektrickej energie a plynu. Jedno je však isté a to že výroba a skladovanie elektrickej energie vďaka elektromobilite veľmi rýchlo napreduje a stále sa vyvíja, vďaka čomu je elektrická energia nielen energiou minulosti ale aj energiou budúcnosti. Plyn je neobnoviteľným zdrojom energie a jeho zásoby sa raz určite minú. Elektrické vykurovanie je preto veľmi dobrou voľbou do budúcna, je však potrebné už pri návrhu elektroinštalácie a rozvádzačov myslieť na to aby bolo možné v budúcnosti dom napojiť na fotovoltaiku, ktorá veľmi rýchlo napreduje. Určite nepsravíte chybu ak si dáte navrhnúť väčší rozvádzač a necháte chráničku z rozvádzača na strechu kde si môžete v budúcnosti zrealizovať fotovoltaickú elektráreň.

Aká je spotreba elektrických radiátorov?

Spotreba elektrického radiátora je rovná jeho elektrickému príkonu. Efektivita premeny elektrickej energie na teplo je takmer 100%. Ako si však vypočítať spotrebu? Najlepšie je keď nám projektant vypočíta tepelné straty budovy, resp. pre každú miestnosť zvlášť a tomu prispôsobíme výkon radiátora v každej miesnosti. Je zrejmé že tepelné straty sa odvíjajú od polohy stavby (juh alebo sever slovenska) ale aj od konštrukcie stavby t.j. úroveň zateplenia a energetická trieda stavby.

Výhodou inštalácie elektrických radiátorov je že automaticky získavame aj zónovú reguláciu a teplotu každej miestnosti môžeme nastavovať individuálne podľa aktuálnej obsadenosti domu, to je veľká výhoda ktorá prispieva k ekonomickej prevádzke.

Elektrické olejové radiátory s montážou na stenu IQ line TOUCH

Uvediem však príklad z reálnej prevádzky. Pre 4 – izbový rodinný dom s plochou 100m2 umiestnený pod tatrami v okrese Poprad a inštalovaným výkonom 12kW sa celková spotreba elektrickej energie za rok pohybuje na úrovni 12 000 kWh čo je pri cene 0,08eur za 1kWh a vrátane všetkých distribučných poplatkov cca 1300-1500Eur s DPH za rok v závislosti od konkretného roku resp. priemernej teploty v zime.

Základný popis elektrického radiátora IQ line TOUCH AL

Elektrické radiátory IQ line Touch AL sú hliníkové radiátory plnené ekologickým olejom. Olej prispieva k ich lepším tepelno-dynamickým vlastnostiam, najmä k lepšej akumulácií tepla. Technické parametre radiátorov IQ line sú v nasledujúcej tabuľke:

NázovVýkon [W]Rozmery [mm]Hmotnosť [kg]
IQ line Touch AL 600600580 x 590 x 8011,1
IQ line Touch AL 10001000 660 x 590 x 80 12,5
IQ line Touch AL 15001500 900 x 590 x 80 16,8
IQ line Touch AL 18001800 1060 x 590 x 80 19,6
IQ line Touch AL 20002000 1140 x 590 x 80 21,1

Funkcie:

– Podsvietenie dipleja

-Výber týžďňového programu

– Optimálny štart

– Výber typu regulácie (Proporcionálna PID alebo hysterézna)

– Nastavenie parametrov proporcionálnej regulácie

– Voľba jednotiek °C/°F

– Protimrazová ochrana

– Nastavenie teploty proti zámrazu

– Kalibrácia teplotného snímača

– Zobrazenie priestorovej alebo aj povrchovej teploty radiátora

– Optimálny štart

– Optimáplny dobeh

– Virtuálny okenný kontakt

– Nastavenie parametrov vitualneho okenného kontaktu

Nieje radiátor ako radiátor

Na našom trhu sú najrožšírenejšímy olejovými radiátormi také, ktoré sú určené na dokurovanie priestorov, na koliekach. Aký je však rozdiel medzi týmito olejovými radiátormi a radiátormi IQ line ktoré sú navrhnuté ako hlavné vykurovanie?

Najväčší rozdiel je najmä v ploche radiátora ktorou odovzdáva teplo do priestoru. Lacné olejové radiátory na koliekach sú veľmi malé a nemajú dostatočnú plochu na to aby dokázali celkový výkon ktorý je väčšinou 2000W odovzdávať do priestoru nepretržite. Majú síce zabudovanú špirálu o výkone 2000W ale kvôli malej ploche nedokážu toto teplo odovzdať do priestoru. Technické normy určujú maximálnu povrchovú teplotu ktorú nesmú vykurovacie telesá prekročiť a tak je ich povrchová teplota obmedzovaná tepelnou positkou ktorá vypína ohrev. Čím je plocha vykurovacieho telesa menšia tým častejšie je špirála vypnutá  a radiátor nedokáže dodávať daný výkon do priestoru.

Radiátory IQ line sú navrhnuté tak aby do priestoru daný vykon dokázali vyžiariť. Čím vyšší výkon tým väčšie rozmery radiátora. Plocha najväčsieho radiátora je viac ako 3m2 (započítaním rebrovania a všetkých strán).

Montáž radiátora

Montáž je veľmi jednoduchá avšak keďže sa jedná o elektrické vykurovacie teleso je potrebné dodržať technické predpisy, aby sa zabezpečila správna funkčnosť, výhrevnosť a bezpečnosť radiátora. Takisto je nutné dodržať minimálne vzdialenosti radiátora od stien, zeme a od parapetu ako je znázornené na obrázku.