Na Slovensku rastie dopyt po rýchlejšej, efektívnejšej a ekologickejšej výstavbe. Tieto a ďalšie výhody prináša modulárny systém výstavby, ktorý u nás vyvíja a vyrába spoločnosť Peikko Slovakia.

Ich koncept DELTABEAM® Frame predstavuje riešenie nosného konštrukčného rámu budov s kompozitnými stĺpmi a oceľovými spriahnutými nosníkmi pre tenké stropné konštrukcie bez viditeľných prievlakov.

Vo svete vznikli s využitím riešení Peikko už tisíce projektov – nemocnice, obchodné centrá, priemyselné haly a parkovacie domy, ale aj architektonicky nesmierne kreatívne rezidenčné budovy, hotely, kongresové centrá, nájomné bytovky a podobne.