Župné námestie nie je momentálne tým, čím by malo. Jeho vzhľad nepôsobí na domácich, ani na turistov práve najlepšie. Mesto má v pláne zmeniť jeho vzhľad aj funkčnosť a to financovaním z deväťmiliónového úveru.

V správe avizuje novú zeleň, mobiliár a hlavne vhodné riešenie pre tento priestor. To by sa malo nájsť prostredníctvom otvorenej architektonickej súťaže. V prvej etape sa teda vyberie najvhodnejší návrh a jeho funkčnú náplň.

Súbežne s priebehom súťaže bude priestor dočasne až do doby stavebnej realizácie dopravne upravený, doplnený mobiliárom a mobilnými prvkami zelene a oživený letnými terasami a napríklad streetfood-truckmi,“ uviedlo mesto.

Pred začatím stavebných prác bude potom mobiliár prevezený na iné miesto v rámci mesta Nitra, aby opäť inde oživil priestor. Investícia zahŕňa: súťaž návrhov, PD, reorganizáciu dopravy a dočasné úpravy formou mobiliáru