Výstavba štátnej kontajnerovej školy v Richnave v okrese Gelnica sa po takmer štyroch mesiacoch rokovaní a príprav konečne začala. Robotníci minulý týždeň v piatok začali s prípravnými prácami a na brehu rieky Hornád v rámci protipovodňových opatrení osádzajú gabióny, na ktorých bude stáť betónová platňa.

„Konečne od 3. júna, čo sem chodím, vidím, že sa už začalo niečo diať. Museli sme nájsť kompromis s vodohospodármi, pretože ide o záplavovú oblasť a výstavba protipovodňového múru by trvala dlho. Našli sme čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie riešenie, aby škola čím skôr stála,“ hovorí Soňa Hanzlovičová, poradkyňa pre oblasť školstva na ministerstve vnútra. Predpokladá, že žiaci by sa mali do nových priestorov nasťahovať v prvý októbrový týždeň. Ak nenastanú komplikácie a priať tomu bude aj počasie. Betón totiž musí vyschnúť.

„Prevezieme sem dvanásť kontajnerov z pôvodného miesta, kde stoja a kde sa momentálne časť detí učí. Na tieto postavíme ďalších 12 kontajnerov, teda dokopy bude spolu 24 kontajnerov so šiestimi učebňami, ale aj zázemím. Vyučovanie bude prebiehať v zmenách,“ dopĺňa Hanzlovičová, podľa ktorej nateraz kontajnery budú postačovať. V susedstve budúcej kontajnerovej školy je budova elokovaného pracoviska kluknavskej základnej školy.

„Kým nepostavíme klasickú veľkú školu, budeme využívať v budúcnosti aj tieto priestory. V pláne je vybudovanie 24-triednej školy s kuchyňou a jedálňou,“ pokračuje poradkyňa.

Vyučovanie sa v doterajších priestoroch, kde sú tri triedy pre školákov, začalo 2. septembra. Do lavíc zasadli iba prváci, žiaci nultého ročníka ostali doma.

„Pedagógovia sa s deťmi z nultého ročníka učia dištančnou formou, pomocou pracovných listov a zošitov, ktoré odovzdávajú učiteľom a tí im zadávajú nové úlohy. Komunikujeme s deťmi aj rodičmi, ktorých sme poprosili, aby sa rozprávali s deťmi po slovensky a sledovali aj vysielania, ktoré sme im odporúčali. To všetko zatiaľ dodržujú,“ teší riaditeľku Adriánu Mižigarovú, podľa ktorej obyvatelia osady vítajú, že nová lokalita bude bližšie k osade, a tak deti budú mať do školy bližšie, ako je tomu doteraz.

Do prvého ročníka nastúpilo začiatkom septembra sto žiakov, na nástup do školy doma čaká osemdesiat školákov nultého ročníka. Pôvodne sa uvažovalo, že nové kontajnery sa postavia na súčasné, ktoré sú umiestnené v obci na štátnom pozemku v areáli Špeciálnej základnej školy. Stroskotalo to na zamietavom posudku statika, podľa ktorého by to bolo nebezpečné. Výstavbu zabrzdilo aj hľadanie vhodného pozemku.

Zriadenie štátnej základnej školy odobrila ešte predchádzajúca vláda v marci 2019. Dôvodom tohto kroku bolo, že obec Richnava nie je spôsobilá zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva z vlastných síl. Dovtedy deti z Richnavy navštevovali základnú školu v susednej obci Kluknava. Počty detí však rástli a kluknavské školské zariadenie už nemalo dostatok kapacít a vypovedalo Richnave školský obvod.