Projekt Klingerka bude mať svoje pokračovanie. Developer JTRE nadviaže na aktuálne rozostavanú prvú fázu s bytovou vežou, administratívnou budovou a verejným parkom. Ďalšia nová časť má priniesť viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby.

Mestskú štruktúru doplní administratívna veža s prenajímateľnou plochou takmer 31-tisíc štvorcových metrov. K dispozícii bude viac ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach, aby zostala zachovaná bezbariérová pešia úroveň mesta.

Medzi modernými vežami a rodinnými domami

Developerská spoločnosť je presvedčená, že Klingerka svojim charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie. Plánuje premeniť zanedbanú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta.

Pokračovanie Klingerky vyrastie v mestskom bloku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami. „Klingerka pre nás znamená pokračovanie tvorby mestského prostredia v našich projektoch tak, aby bolo komplexné, žilo 24 hodín denne a prinášalo pre obyvateľov symbiózu bývania, práce, oddychu a rôznorodého užívania atmosféry mesta.,“ charakterizuje zámer výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

„Rešpektujeme jestvujúcu zástavbu, komunikujeme s miestnou komunitou, a zároveň túžime po tom, aby Klingerka priniesla život tam, kde dnes nie je a vhodne zaplnila dieru takmer v centre mesta,“ dodáva.

Počíta sa aj s električkou

Developer predloží v najbližšom čase zámer pokračovania projektu na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou architektonického návrhu, na ktorom pracuje ateliér GFI, je riešenie dopravnej situácie v lokalite. Projekt počíta s vybudovaním električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu. Plánovaná električka doplní existujúce zastávky autobusov a trolejbusov na Košickej, Landererovej, Prístavnej a Mlynských nivách.

Súčasťou zámeru je aj kompletná rekonštrukcia Pláteníckej ulice. V rámci nej vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

„Dopravné napojenie navrhujeme s ohľadom na komunitu obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov,“ vysvetlil P. Pelikán. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

Sanácia následkov bombardovania Apolky

V rámci projektu Klingerka sa jeho tvorcovia snažia o utlmenie automobilovej dopravy podporou koncepčného riešenia mestskej hromadnej dopravy a sústredenie parkovania do podzemia.

Stav životného prostredia v lokalite má zlepšiť odstránenie environmentálnych záťaží z minulosti. Znečistenie je výsledkom viac ako storočného pôsobenia priemyselnej výroby a tiež bombardovania rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny. V roku 2018 prebehol geologický prieskum a v nadväznosti na jeho výsledky bola vypracovaná a schválená riziková analýza.

Dôslednú sanáciu územia má na starosti skúsená špecializovaná firma. Jej súčasťou budú podzemné steny, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu znečistenia podzemnými vodami a dekontaminácia pod objektami bude zabezpečená kompletným odťažením znečistenej zeminy.

„Pre pripomenutie histórie miesta chceme vo verejnom priestore vytvoriť odkazy na niekdajší priemyselný areál. Dizajn drobnej architektúry bude niesť v sebe modernú transformáciu historickej stopy územia,“ približuje Pavol Franko z GFI.

Už teraz vzniká v Klingerke verejný park s ihriskami, ktorý bude v pokračovaní projektu prepojený so zelenými vnútroblokmi orientovanými do Pláteníckej ulice a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej. Koncept dvorov nadviaže na charakter pokojného bývania a na stromoradia v Klingerovej kolónii.