Priemerná rozloha voľných bytov sa držala na úrovni 67 štvorcových metrov a priemerná absolútna cena dosiahla v druhom štvrťroku nový rekord na úrovni 232-tis. eur.

Realitný trh v Bratislave podľa analýzy spoločnosti Bencont Investments pocítil vplyv pandémie koronavírusu najmä v apríli, keď sa dopyt po nehnuteľnostiach výrazne spomalil.

V príbehu mája a júna sa však do veľkej miery obnovil. Priemerná jednotková cena ponúkaných bytov tak v druhom štvrťroku ostala na 3 528 eur za štvorcový meter s daňou z pridanej hodnoty (DPH), čo medziročne predstavuje rast o 17 % a rast oproti prvému štvrťroku o 1,47 %, uviedla spoločnosť Bencont Investments v správe, ktorú v piatok poskytla agentúre SITA.

Priemerná rozloha voľných bytov sa držala na úrovni 67 štvorcových metrov a priemerná absolútna cena dosiahla nový rekord na úrovni 232 tis. eur s DPH.

Predané novostavby

Pokiaľ ide o priemernú cenu predaných novostavieb, tá sa v priebehu druhého štvrťroka zvýšila na 3 297 eur za štvorcový meter s DPH. Medziročne sa tak zvýšila o 15,2 % a jej rast oproti prvému štvrťroku predstavoval 7,4 %.

Nízka ponuka bude pretrvávať aj naďalej a preto predávajúci nebudú mať dôvod znižovať ceny bytov pod aktuálnu cenovú úroveň,“ uviedol Rudolf Bruchánik, hlavný analytik Bencont Investments.

Z dlhodobého hľadiska kvôli zdĺhavým a náročným povoľovacím procesom a nedostatku stavebných povolení očakávame prehĺbenie problému nedostatku bytov v Bratislave, čo bude vyháňať obyvateľov do okrajových lokalít mesta a satelitov. Z tohto dôvodu v horizonte 2-3 rokov skôr vidíme priestor na ďalší rast cien, ktorý sa môže pohybovať na úrovni okolo 5 % ročne,“ dodal Rudolf Bruchánik.