Zo známej školy s obrovskou históriou bude kultúrno-vzdelávacia inštitúcia. Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej po takmer 160 rokoch definitívne končí.

Banskobystrický samosprávny kraj by chcel zachrániť aspoň historickú budovu, kde škola sídlila. Tá je totiž už dva roky opustená. Nový projekt župy a architektov má vrátiť mestu atmosféru miesta stretávania sa literátov, filozofov a umelcov, ako to bolo v minulosti. V roku 2018 došlo k pričleneniu Prvého slovenského literárneho gymnázia ku Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej a odvtedy je historická budova nevyužitá.

„Kraj plánuje do architektonicko-dizajnérskej súťaže a projektovej dokumentácie investovať 150-tisíc eur. Súťaž určí podobu novej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie v tomto objekte. Práve od nej si Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sľubuje, že významne prispeje k rozvoju cestovného ruchu na Gemeri,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Novú inštitúciu plánuje župa sprístupniť verejnosti do dvoch rokov, pričom do revitalizácie objektu, jeho okolia a vybavenia chce investovať 2 milióny eur

Na tento projekt bola vytvorená pracovná skupina, ktorá plánuje pretransformovať historické, kultúrne a materiálne dedičstvo na zážitkové miesto. V budove by vznikol pavilón rozprávky, komiksu, experimentálnej práce so slovom v rôznych umeleckých žánroch a multimediálnej expozície „Cesty na mesiac“ inšpirovanej dielom Hviezdoveda rodáka z Revúcej Gustáva Reussa. Aktuálne prebieha architektonicko-dizajnérska súťaž, ktorá má priniesť komplexný názor na riešenie areálu, objektu a interiérov. Výsledky by mali byť známe koncom novembra. „Premena tohto objektu s navrhovanými funkciami a náplňou je ozaj výzvou a od návrhov očakávame, že sa objekt stane skutočným katalyzátorom ekonomickej a spoločenskej transformácie miesta, ktoré je dnes zaradené medzi menej rozvinuté,“ zakončil architekt Peter Lacko.

Nová budova Prvého slovenského gymnázia bola postavená v období silnejúceho národného útlaku v rokoch 1871 – 1873. Začalo sa v nej vyučovať v piatich dokončených triedach hneď po tom, ako ju 4. februára 1873 vysvätil popredný slovenský národovec, evanjelický kňaz Samuel Tomášik.