Slovenské elektrárne chystajú rekonštrukciu chladiacich veží v atómovej elektrárni Mochovce. Vyplýva to z oznámenia zverejneného v utorok vo Vestníku verejného obstarávania.

Cena za plánované opravy by mala dosiahnuť 19,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty a dĺžku kontraktu stanovili Slovenské elektrárne na dva roky.

Zákazka zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu diela, vypracovanie dokumentácie pre uvádzanie do prevádzky a nábeh príslušného zariadenia, a tiež skúšky zariadení a vykonanie garančných meraní.

Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 10. augusta.