Metropolitný inštitút si chce vybrať šesť ateliérov, s ktorými bude na stredne veľkých projektoch pracovať najbližšie štyri roky

Verejný priestor v Bratislave môže svojou prácou zmeniť šesť architektonických ateliérov. Metropolitný inštitút (MIB) si ich s magistrátom a Spoločnosťou pre rozvoj bývania vyberie v súťaži. Spolupracovať s hlavným mestom budú počas najbližších štyroch rokov.

Vybrané ateliéry budú riešiť zadania stredne veľkého rozsahu vo verejnom priestore alebo zadania spojené s bývaním.

Parky či rekonštrukcie budov

Predpokladaná hodnota zákazky na celé obdobie je 700-tisíc eur bez DPH. Pôjde o zmluvy rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eu

 Spolupráca sa bude týkať vypracovaní návrhov a projektovej dokumentácie pre zadania na území Bratislavy vo verejnom priestore v prípadoch, kedy sa rekonštruujú mestské parky, ulice, námestia či iné verejné priestranstvá alebo budovy vo vlastníctve mesta. Rovnako pôjde o viaceré zadania spojené s bývaním.

 „Už v tomto roku sa začalo s tvorbou návrhov pri menších zadaniach, ako je napríklad rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke či bezbarierová rampa z parkoviska. V budúcich rokoch sa plánuje pokračovať v podobných a väčších zadaniach a obnovách,“ informuje MIB.

Inštitút dodáva, že na komplexnejšie zadania bude aj naďalej vyhlasovať samostatné súťaže návrhov, v ktorých sa architekt bude vyberať na základe najlepšieho návrhu.

Momentálne prebieha viacero súťaží – na budúcu podobu Kúpeľov Grössling, Komenského námestia aj spojeného priestoru na Námestí SNP a Kamennom námestí.

Cena nebude hlavné kritérium

Ateliéry sa svojou ponukou môžu hlásiť do 30. júna podľa zverejnených podmienok. Pri hodnotení sa šesť tímov vyberie podľa kľúča, v ktorom bude mať 70-percetnú váhu kvalitatívne kritérium – doterajšie portfólio, a 30 percent bodov uchádzačom pridelia na základe ponúknutej ceny.

MIB to vysvetľuje snahou, aby lacné a menej kvalitné tímy nepredbehli nižšou cenou tie kvalitnejšie a teda aj, zákonite, drahšie ateliéry.

„Pri tvorbe verejných priestranstiev je pri výbere dodávateľa nutné zohľadňovať nielen najnižšiu cenu, ale aj jeho schopnosť dodávať vysoko kvalitný návrh. V prípade tejto súťaže preto posudzujeme kvalitu predchádzajúcich realizovaných projektov dodávateľa, keďže jeho úlohou bude spracúvať aj návrh priestranstiev, v ktorých sa pohybujú všetci Bratislavčania a Bratislavčanky,“ povedal vedúci sekcie súťaží na MIB Peter Lényi.

Priamo konkrétnu zákazku získa víťaz súťaže s najvyšším počtom bodov len pri zadávaní v sume do 10-tisíc eur. Pri väčších zadaniach prebehne medzi šiestimi dodávateľmi mikrosúťaž, kde budú medzi sebou opäť súperiť cenou už pre konkrétne zadanie. Limitovaní ale budú predtým predloženou hodinovou sadzbou.

Bratislava už vlani robila podobnú súťaž, v ktorej hľadala „dvorný“ tím architektov pre zadanie menšieho rozsahu. V súťaži uspel ateliér Plusminusarchitects.

Podľa Marcely Glevickej z MIB spolupráca už prebieha. „Aktuálne pripravujú napríklad návrh na rekonštrukciu bufetu na Železnej studničke. Ďalšie návrhy, ktoré sú v štádiu tvorby, pripravia ešte do konca roka a budeme o nich postupne v najbližších mesiacoch informovať,“ uviedla pre TREND Reality.