Developer premení pôvodne zamýšľanú administratívnu časť projektu na nájomné bývanie, podiel z kapacity má ísť hlavnému mestu

Ružinovská štvrť Nuppu na križovatke Hraničnej ulice a Mlynských nív, kde postupne vzniká tisícka bytov, rozšíri svoju kapacitu o ďalšie jednotky.

Developer YIT Slovakia tu už skôr avizoval, že pôvodne zamýšľanú administratívnu časť pri diaľničnom obchvate pretransformuje na bývanie. Aktuálne už plán komunikoval aj obyvateľom – vlastníkom bytov.

Developer: Kancelárie by sme neobsadili 

Pôvodným zámerom na základe platného územného rozhodnutia z roku 2016 a následných stavebných povolení bolo postaviť kancelársku budovu.

„Na základe súčasnej a predpokladanej situácie na trhu kancelárskych a obchodných priestorov sa však jej obsadenie ukazuje ako nereálne,“ napísalo YIT Slovakia v liste vlastníkom bytov v Nuppu.

S kanceláriami pritom developer pokračuje v inom svojom projekte Zwirn, kde dokončuje rekonštrukciu Pradiarne a administratívne priestory sú plánované aj v ďalších etapách.

V prípade pozemkov bývalého areálu Doprastavu pristúpilo YIT k zmene spôsobu využitia plánovanej budovy na juhozápadnej strane areálu aj po tom, čo našlo spoločnú reč s mestom.

„Po komunikácii s Hlavným mestom SR Bratislava sme toto územie ponúkli ako vhodnú lokalitu pre umiestnenie nájomného bývania. Aktuálne prebieha tvorba Urbanistickej štúdie, ktorá navrhne možné zmeny funkčného využitia územia v prospech bývania. K tomuto kroku sme pristúpili aj preto, aby sme zachovali komfort projektu a naplnili tak aj potrebu a sľub vybudovať akustickú a optickú bariéru zo strany od diaľnice,“ uvádzalo tiež YIT v liste.

Viacerí obyvatelia sa však proti zmene ohradili, developer dostal za pár dní od zaslania informácie mnoho otázok a podnetov. Objavili sa aj takí vlastníci, ktorí napísali, že ak by vopred vedeli o príprave nájomných bytov, kúpu bytu v projekte by zvažovali.

Developer na to reagoval odpoveďou vlastníkom, kde ubezpečuje, že nechce znižovať ani meniť štandard projektu.

„Návrhu na zmenu účelu administratívnej budovy na nájomné bývanie predchádzali intenzívne interné debaty, prieskumy, overovanie všetkých možností, ako zachovať pôvodne plánovaný zámer. Žiaľ, ekonomické predikcie neboli priaznivé, a tak sme hľadali možnosti, ako zachovať budovu, ako bariéru od diaľnice a záhradkárskej časti pod ňou, pre obytné domy. Vypočuli sme tiež plány Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a začali sme intenzívne rokovať. Veríme, že aj takto budeme nápomocní a umožníme tak bývať na slušnej úrovni aj obyvateľom, ktorí sú znevýhodnení,“ napísala obyvateľom riaditeľka marketingu a predaja YIT Slovakia Silvia Ferencová.

Pribudne 285 bytov

Developer sa zároveň v odpovedi snaží rozptýliť obavy obyvateľov napríklad o preplnenosti centrálneho parku po náraste počtu obyvateľov – podľa YIT bol dimenzovaný nad rámec platných regulatívov.

Vysvetľuje tiež to, že naďalej počíta s vybudovaním občianskej vybavenosti, ktorá sa má nachádzať v pôvodnej administratívnej budove. Rovnako ubezpečuje, že vybuduje ďalších 235 parkovacích miest prislúchajúcich k novej etape.

Na konkrétne zámery – objem ďalších bytov v projekte Nuppu – sa TREND Reality spýtal aj priamo developera. Generálny riaditeľ Milan Murcko uviedol, že aktuálna štúdia uvažuje o troch objektoch s celkovým počtom 285 bytových jednotiek. „Projekt cielime na plnohodnotné komerčné nájomné byty, nie na sociálne byty,“ doplnil šéf YIT Slovakia.

Ružinovský projekt má byť jedným z tých, kde sa majú uplatniť avizované nové pravidlá bratislavského magistrátu. Ten chce výstavbu nových nájomných bytov urýchliť aj tak, že vo vybraných zónach upraví územný plán v prospech rezidenčnej funkcie a developerom umožní postaviť viac bytových jednotiek.

Podiel funkcií v území sa tak zmení v prospech zastúpenia bývania, ktoré býva štandardne v pomerne s občianskou vybavenosťou 70:30. V prípade upravených pravidiel sa podiel bývania môže šplhať vo vybraných lokalitách k 90 percentám, uvádzal vlani primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Za túto „ústretovosť“ a teda možnosť postaviť viac bytov majú developeri časť novej kapacity poskytnúť mestu, ktoré tak rozšíri svoj bytový fond. Podľa viceprimátorky Lucie Štasselovej, ktorá ma agendu nájomného bývania na starosti, prvé dohody s developermi hovoria o odovzdaní zhruba 10 – 13 percent bytov z nových projektov v prospech mesta respektíve na účely bývania s regulovaným nájomným. 

YIT Slovakia plánuje tento koncept spolupráce s mestom využiť aj pri svojich ďalších bratislavských pozemkoch – na Račianskej ulici, kde sa pôvodne pri Vozovni Krasňany počítalo s rozšírením administratívneho projektu Reding Tower o tretiu vežu, no aktuálnym zámerom sú takisto nájomné byty.