Banky sú pripravené pomôcť dlžníkom, ktorí majú úvery a pre krízu spôsobenú koronavírusom by sa mohli dostať do problémov, hoci zatiaľ nie je jasné, ako bude podpora vyzerať. Banky však nesignalizujú žiadne úľavy pre ľudí, ktorí chcú úver ešte len získať. To platí aj v prípade, že si klient nechá hypotéku schváliť ešte predtým, ako úver skutočne získa.

Ak zákazník nestihne vybrať si svoju budúcu nehnuteľnosť v stanovenej lehote, potom mu takzvaný úverový certifikát, teda predbežne schválená hypotéka, prepadne. Banky tento prísľub poskytujú za štandardných podmienok. Napriek kríze, ktorú spôsobil koronavírus, zatiaľ nedávajú klientom viac času na výber nehnuteľnosti.

Hypotekárny certifikát

Hypotekárny certifikát je prísľub od banky, že klientovi, ktorému certifikát vystavila, poskytne úver na bývanie. „V rámci certifikátu sa uvádza schválená výška úveru ako aj maximálna hranicu úveru, ktorý vie banka poskytnúť na základe posúdenia finančnej situácie klienta, nezohľadňujú sa žiadne údaje o nehnuteľnosti,“ približuje Dominik Miša, hovorca VÚB banky.

Dokument je potvrdením bonity klienta a dáva mu obraz o tom, akú cenu môže za nehnuteľnosť, o ktorú by mal záujem, zaplatiť. Hypotekárny certifikát je užitočný v prípade, že je potrebné rýchlo konať, aby záujemca o nehnuteľnosť o ňu v konkurenčnom boji neprišiel. Certifikát je teda určený najmä ľuďom, ktorí chcú nadobudnúť  nehnuteľnosť, avšak ešte nemajú vybranú žiadnu konkrétnu.

Certifikát nemá presne stanovenú podobu a komerčné banky si jeho parametre nastavujú samostatne. Obdobie, počas ktorého je úverový prísľub platný, sa líši a každá banka si ho určuje sama. Môže to byť niekoľko dní, ale aj niekoľko mesiacov. Na slovenskom trhu pôsobia banky, ktoré ponúkajú tridsaťdňovú lehotu, no na hľadanie nehnuteľnosti je možné získať aj polrok. Niektoré banky hypotekárny certifikát neposkytujú vôbec.

Banky lehotu nepredlžujú

Ak záujemca o hypotéku stanovenú lehotu nestihne, musí počítať s tým, že o predbežne schválený úver príde a bude musieť celý schvaľovací proces absolvovať odznova. „Ak danú lehotu klient banky nestíha, má možnosť opätovne konzultovať svoj úver na bývanie,“ vysvetľuje Boris Fojtík, hovorca Tatra banky.

To isté platí aj pre klientov, ktorí žiadajú o úver zvýhodnený daňovým bonusom. Splnenie podmienok pre daňový bonus sa navyše posudzuje vo chvíli, keď banka definitívne schváli úver, nie v čase, keď vystaví hypotekárny certifikát.

„Pokiaľ certifikát zanikne, klient musí požiadať o nový alebo štandardne požiadať o hypotéku. Nakoľko pri certifikáte banka posudzuje bonitu klienta na základe jeho finančnej situácie, pri schvaľovaní je banka povinná štandardne posudzovať schopnosť klienta splácať úver. Podmienky pre daňový bonus sa posudzujú v čase schvaľovania úveru, takže ak sa klientovi zmení finančná situácia, nemusí mať nárok na daňový bonus,“ upozorňuje D. Miša.

Hypotéka pre mladých je v súčasnosti zvýhodnená daňovým bonusom a ten nie je vecou banky. Príjem klientov pre uplatnenie daňového bonusu posudzuje daňový úrad. Aktuálne sa posudzuje príjem za rok 2019 pri žiadostiach o úver na bývanie podávaných v roku 2020.

Ak si niekto v súčasnej mimoriadne komplikovanej situácii potrebuje nevyhnutne hľadať bývanie, nie je to nemožné. Po dohode s realitným maklérom sa dá dostať napríklad aj na obhliadku nehnuteľnosti.

Realitná únia Slovenskej republiky na svojej internetovej stránku upozorňuje, že Úrad verejného zdravotníctva SR nezakázal realitným kanceláriám vykonávať podnikateľskú činnosť, teda ani obhliadky nehnuteľností. Samotná únia však vyzýva na to, aby sa obhliadky vykonávali v obmedzenej miere. Aj v tomto prípade platí, že čo najviac úkonov by sa malo uskutočniť bez osobného kontaktu.

Záujem skôr o odklad splátok

Klienti zatiaľ situáciu týkajúcu sa hypotekárnych certifikátov riešia s bankou len ojedinele. Viac sa zaujímajú o možnosť odloženia splátok. „V súvislosti s klientmi, ktorí už úver majú, evidujeme zvýšený záujem o odklad splátok, zatiaľ však len v teoretickej rovine. Otázky na call centre za uplynulé dni vzrástli oproti obdobiu pred vypuknutím epidémie približne o 30 percent. Najčastejšie diskutovanou témou je možnosť odkladu splátok úverov,“ hovorí Lýdia Žačková, hovorkyňa Poštovej banky.

Podľa nej väčšina klientov zisťuje informácie zatiaľ predbežne a chcú vedieť, aké majú možnosti, ak by v blízkej budúcnosti o príjem prišli. Návštevnosť pobočiek sa pritom znížila o približne pätinu.

Niektoré banky avizujú, že záujem o hypotekárne úvery je menší. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu evidujeme znížený počet klientov, ktorí sa zaujímajú o poskytnutie úveru na bývanie,“ potvrdzuje B. Fojtík.