Záhradné nožnice by mali okrem kvalitného strihu a spracovania pohodlne sedieť v ruke. Preto si ich pred kúpou vyskúšajte.

Bez záhradných nožníc sa nezaobídete v žiadnej záhrade, v ktorej sa nachádzajú okrasné kríky či stromy. Pri záhradných nožniciach platí, že by mali byť ostré a dostatočne odolné. Na tenšie vetvičky vám postačia aj malé jednoručné záhradné nožnice. Na hrubšie konáre a tvrdšie drevo sú vhodnejšie väčšie nožnice na konáre.

Koľkočepeľové nožnice kúpiť?

Vyberať môžete z jednočepeľových alebo dvojčepeľových nožníc. Dvojčepeľové nožnice fungujú rovnako ako bežné domáce nožnice. Majú dve ostré čepele, ktoré sa pohybujú proti sebe. Jednočepeľové nožnice majú jednu čepeľ, ktorá sa pohybuje proti pomerne širokej „nákovke“ a vetvy tak skôr ako strihom oddeľujú „odcvaknutím“.

Jednočepeľové nožnice sú vhodnejšie pre začiatočníkov. Ich nákovka pri strihu tlačí kolmo na vetvu, čo zaručuje rovný rez aj pri hrubších konároch. Nevýhodou širokej nákovky je, že znemožňuje strihať vetvy tesne pri vetvovom krúžku, teda na mieste, kde vetva dosadá na korunu. Tým ostávajú na kmeni neodstrihnuté zvyšky vetiev, tzv. vešiaky.

Ako na správny rez

Rozličné dreviny majú odlišný čas rezu. Jadroviny (jablone, hrušky) majú čas rezu na začiatku jari (pred pukom), ale môžu sa rezať aj na jeseň hneď po obratí plodov. Kôstkoviny (slivka, čerešňa) striháme v apríli alebo v máji (mierne v puku až v kvete). Pri kôstkovinách je správne načasovanie rezu veľmi dôležité pre tzv. glejotok, teda vytekanie miazgy.

Ruže si vyžadujú strih na jar, keď teplota už neklesá veľmi hlboko pod nulu. Správny rez musí byť hladký (dosiahne sa predovšetkým voľbou kvalitných nožníc), nemal by mať rozstrapkané okraje, drevená časť by mala ostať neporušená a konár by nemal vykazovať mechanické poškodenie (pozor na otlačenie kôry pri použití jednočepeľových nožníc). Rez by ste mali viesť mierne šikmo, aby na ňom nezostávala dažďová voda a vlhkosť nespôsobovala rozvoj plesní alebo iných ochorení. Konáre s priemerom do 2 cm nie je potrebné po reze inak ošetrovať, ak je rez dostatočne hladký.

Rezy na hrubších alebo po hrubších konároch je potrebné začistiť a zatrieť výhradne stromovým balzamom (zmes stimulátorov rastu a živíc, môžete si ju zakúpiť v záhradných potrebách). Rany v žiadnom prípade neprikrývame, musia voľne dýchať. Jednoduchšie pristrihnutie vetvy dosiahneme jej miernym „napružením“.

Pri strihu na vetvový krúžok (tesne pri kmeni) vetvu „napružte“ po smere rastu ku kmeňu, nožnice nasaďte hornou (strižnou) čepeľou k spodnej časti vetvy. Ak hrubšiu vetvu neodstrihnete na prvý pokus, nožnice vyberte, opäť nasaďte do rezu čo najtesnejšie a vetvu dostrihnite. Páčením alebo otáčaním nožníc môžete spôsobiť poškodenie, následkom býva vznik chorôb alebo výskyt škodcov.

Redakcia radí

Pri práci so záhradnými nožnicami by ste mali používať rukavice, pretože plastové rukoväte môžu obsahovať toxické látky – ftaláty alebo polycystické aromatické uhľovodíky. Ftaláty môžu negatívne ovplyvňovať činnosť obličiek alebo pečene, zvyšovať riziko alergie alebo astmy a negatívne vplývať na mužské reprodukčné orgány. Polycystické aromatické uhľovodíky sú rakovinotvorné látky.

Typy rezov

Výchovný rez je určený na založenie správnej koruny, teda na tvarovanie novovysadených stromov do finálnej podoby. Väčšinou ponechávame len päť až osem kostrových vetiev a môžeme ponechať terminálny výhonok, kolmo rastúcu hlavnú vetvu.

Udržiavací rez sa vykonáva pri každoročnej údržbe. Jeho cieľom je udržanie vitality a plodnosti stromu. Pri udržiavacom reze sa odstraňujú krížiace sa vetvy, jednoročné výrastky a choré či mechanicky poškodené vetvy.

Omladzovací rez slúži na obnovenie zdravého a mladého plodonosného dreva. Vykonáva sa rovnako ako udržiavací rez pri obnove starých stromov. Môže sa robiť iba na stromoch, ktoré sa už strihali. Pri omladzovacom reze sa však nesmie do stromu veľmi zásadne zasahovať. Neprimeraný zásah by mal za následok nárast neplodnej hmoty.

Starostlivosť o záhradné nožnice

Kvalitné záhradné nožnice vám môžu slúžiť celý život, ak sa o ne budete dobre starať. Miazga a ďalšie nečistoty môžu časom blokovať pružinu a spôsobovať koróziu čepele a ďalších kovových častí. Najlepšie je teda po každom použití nožnice očistiť (prípadne umyť mydlovou vodou) a dobre osušiť. Nenechávajte ich dlho vlhké či mokré a pravidelne ich ošetrujte vhodným olejom.

Udržujte nožnice ostré. S tupými sa ťažko strihá, navyše rastliny poškodíte. Len čo si všimnete, že nestrihajú čisto, nabrúste ich. Ak sa na to necítite, obráťte sa na profesionálneho brusiča.

Ak striháte choré rastliny, pred ďalším použitím nožnice očistite vhodným dezinfekčným prostriedkom.

Testované nožnice

Záhradné nožnice
Zdroj: dTest,