Medzi najdôležitejšie a najčastejšie požiadavky na pracovné prostredie patria v súčasnosti zdravie, čistý vzduch a ticho. Okrem akustického zážitku, získate aj estetický zážitok. Môžete si vybrať spomedzi širokého spektra kvalitných materiálov. Tie okrem vynikajúcich akustických vlastností umožňujú zaujímavú dizajnovú variabilitu s nadčasovým a estetickým stvárnením.

Akustika zohráva pri tvorbe interiéru dôležitú úlohu. Zaisťuje stupeň súkromia, zreteľnosť reči, vysokú kvalitu zvuku a taktiež pozitívne ovplyvňuje pocity užívateľov. Hladina akustického tlaku udáva, aká hlučná je miestnosť. O akustických vlastnostiach interiéru rozhoduje zvuková pohltivosť, ktorá určuje ako sa zvuk v miestnosti chová, ako sa odráža, láme, pohltí a aká je doba dozvuku. Druhým faktorom, ktorý rozhoduje o akustických vlastnostiach je zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť), čo znamená koľko zvuku prenikne z jednej miestnosti do druhej. Vzhľadom na to, že podhľady nie sú nosnou konštrukciou, nemožno ich príliš zaťažovať.

Sadrokartónové platne patria medzi najpoužívanejší materiál na vytvorenie podhľadu. Do vlhkých miestností je určený sadrokartón zelenej farby, do miestností so zvýšenou požiarnou ochranou sa používajú platne ružovej farby a výborným riešením pri akustických a zároveň protipožiarnych požiadavkách je použitie platní modrej farby. Sadrokartón je tiež známy ako sadrokartónová doska, priečka alebo podhľad. Táto výstavba zo „sadrokartónu“ sa stala populárnejšou, pretože je rýchlejšia alternatíva oproti tradičnej výstavbe. Sadrokartón využívajú stavitelia a projektanti na dodržanie stavebných predpisov pri požiadavkách na protipožiarnu ochranu, akustickú izoláciu a tepelnú účinnosť. Môže tiež pomôcť na ochranu v oblastiach s vysokou vlhkosťou. Sú oveľa jednoduchšie na montáž a umožňujú hladkú povrchovú úpravu. Sadrokartónová doska je 100% recyklovateľná, čo znamená, že neprodukuje žiadny odpad. 

Okrem sadrokartónových platní poznáme aj minerálne podhľady na báze minerálnych vlákien a podhľady z dreva. Z hľadiska konštrukcie sa akustické podhľady rozdeľujú na rastrové (s viditeľným alebo skrytým nosným rastrom), bezškárové a závesné akustické telesá. Podľa princípu fungovania ich možno rozdeliť na pórovité mäkké (podhľady na báze minerálnej alebo anorganickej sklenej a kameninovej vaty), pórovité pevné (podhľady na báze piesku, sklených granúl a pod), pezonančné (podhľady z dierovaných dosák na báze dreva, sadrokartónu a pod., ďalej membrán, prípadne sú lamelové so štrbinami). Patria sem aj závesné akustické telesá (závesné dosky, valce, štvorce a pod., zväčša na báze mäkkých pórovitých materiálov, niektoré môžu mať vo svojom vnútri rezonančnú dutinu na zvýšenie zvukovej pohltivosti).

Akustické monolitické stropy sa vyznačujú hladkým povrchom. Nie sú rušené žiadnymi viditeľnými spojmi, ani konštrukciou. Povrch je tvorený jemnou štruktúrou omietky alebo hladkou stierkou. Vzniká jednoliaty celok, ktorý spĺňa akustické parametre. Preto môžeme pri monolitických stropoch rozlišovať medzi stropom zvukovo pohltivým a nepriezvučným.

monoliticke stropy stavebnictvo byvanie


Perforované stropy prinášajú do interiéru zaujímavý a výrazný dizajnový prvok vo forme rôznych typov perforácie, otvorov, ktoré môžu byť rôznej veľkosti a umiestnenia. Takýto strop podobne ako monolitický strop, nie je rušený žiadnymi viditeľnými spojmi, konštrukciou alebo drážkami, čím pôsobí jednoliato.

Stropné kazetové podhľady, rovnako ako aj monolitické, môžeme rozdeliť na zvukovo pohltivé a nepriezvučné. Na rozdiel od monolitických stropov je tu vždy montáž na konštrukciu, ktorá je viac či menej viditeľná. V závislosti na tomto fakte rozlišujeme kazetové stropné podhľady so skrytou konštrukciou, s čiastočne viditeľnou konštrukciou, kazetové stropné podhľady s viditeľnou konštrukciou.

Okrem stien je to hlavne strop, kde je možné aplikovať akustické prvky. Od výšky stropu a rozvodov závisí aj to, aký typ prvku zvolíme. Okrem klasického a často neestetického kazetového stropu sa presadzujú sólové účinné prvky, ktorým stačí čiastočne pokryť strop. Preto horizontálne kladené panely do nízkych stropov znižujú dozvuky v priestoroch, čím klesá úroveň hluku a tým sa zlepšuje pobyt v týchto priestoroch. Platí to aj naopak, vertikálne kladené panely do vysokých miestností znižujú mieru dozvukov v priestoroch. 

Priestorové a voľne zavesené absorbéry sú vhodným riešením stropov v interiéroch, kde nie je možné umiestniť plný strop, či už kazetový alebo sadrokartónový. Hodia sa tam, kde chceme zachovať pôvodný strop alebo zvýrazniť industriálny charakter stropu a pritom dosiahnuť bezproblémový prístup k inštaláciám a súčasne zabezpečiť maximálny akustický komfort v miestnosti. Vyznačujú sa jednoduchou montážou a netradičným dizajnom interiéru. Absorbéry môžu byť horizontálne – rôzne tvary ako sú kruhy, trojuholníky, štvorce a vertikálne, ktoré sú zavesené samostatne na lankách alebo na konštrukcii vytvárajúce lamely.

akusticke stropy stavebnictvo byvanie