Oba projekty predložil developer súčasne, hoci sa nachádzajú každý v inej lokalite a majú aj odlišnú podobu.

Prvý z obytných súborov nazvaný Hanzlíkovská má vyrásť v katastrálom území Záblatie, druhý pomenovaný Halalovka v mestskej časti Juh. Projekty dostali názvy podľa presnej lokality, výstavba je riešená v okrajových častiach Trenčína na nezastavaných pozemkoch.

Päťpodlažné bytovky

Projekt Hanzlíkovská rieši územie s rozlohou 23 400 štvorových metrov. Developer tu plánuje postaviť desať rovnakých bytoviek a päť rodinných domov.

V prípade bytových domov pôjde o päťpodlažné stavby s vrchným ustúpeným podlažím. Na prízemí sa počíta so šiestimi garážami, pivnicami či kotoľnou.

Na druhom až štvrtom podlaží sú vždy dva jednoizbové, tri dvojizbové byty a jeden trojizbový byt. Na vrchom piatom podlaží je jeden jednoizbový byt, dva dvojizbové a jeden trojizbový.

V jednej bytovke je teda 22 jednotiek, vo všetkých desiatich teda dovedna 220. Vzniknúť má 212 vonkajších parkovacích miest.

Súčasťou rezidenčnej štvrte má byť výstavba piatich rodinných domov. Tie sú navrhnuté ako dvojpodlažné s plochou strechou. Každý rodinný dom je na zastavanej ploche 120 štvorcových metrov, prislúcha k nim 15 stojísk.

Druhý projekte Halalovka sa navrhuje v území s rozlohou takmer 19-tisíc štvorcových metrov. V tomto prípade počíta developer s piatimi bytovými domami, rovnako päťpodlažnými.

V prvých štyroch domoch je po 48 jednotiek – 19 jednoizbových, 14 dvojizbových a 15 trojizbových bytov. V piatej bytovke má byť 38 bytov – 14 jednoizbových, deväť dvojizbových a 15 trojizbových.

V tomto projekte je parkovanie riešené v podzemnej garáži pod bytovkami, ďalších 55 miest má byť na teréne. Počíta sa aj so štyrmi podzemnými kontajnermi na separovaný odpad a trávnatým ihriskom.

Miestny developer

Oba projekty prinášajú spolu 450 bytov. Celkové predpokladané investície nie sú v dokumentácii vyčíslené.

Developer naplánoval začiatok výstavby na leto tohto roka, termíny však budú závisieť od získania povolení.

V prípade obytného súboru Hanzlíkovská sa odhadujú stavebné práce v trvaní päť rokov, pri Halalovke s polovicou bytových domov by to malo byť štyri a pol roka.

Obe zámery momentálne investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Za zámermi stojí spoločnosť Monolit Slovakia so sídlom v Trenčíne.

Podľa webstránky developer realizoval v krajskom meste už niekoľko bytových domov – ide o projekty Opatovská, Saratovská, Za Liptovskou či prebiehajúci projekt Olbrachtova.