Predložený zámer rieši výstavbu obytnej zóny na momentálne nezastavanom pozemku v dotyku s ulicami Dražovská a Topoľčianska.

Ide o lokalitu na Zobore neďaleko diaľnice R1. Celková plocha pozemkov je takmer 20-tisíc štvorcových metrov.
Pri archeologickom nálezisku

Názvom Šindolka projekt odkazuje na blízky prameň a osadu, ktorá je archeologickým náleziskom osídlenia z doby bronzovej a železnej. V území má vyrásť viacero päť- až šesťpodlažných bytových domov s vrchným ustúpeným podlažím.

Bytové domy sú navrhnuté v stavebnom bloku pri miestnych komunikáciách s vnútorným dvorovým priestorom „odcloneným“ hmotou stavby od uličných priestorov.

Investor tu počíta so spomínanými 344 jednotkami, z toho 155 bytov má byť dvojizbových, 167 trojizbových a zvyšných 22 štvorizbových respektíve väčších.

Pod bytmi sa vybuduje podzemná garáž, kde má vzniknúť 442 parkovacích miest. Ďalších 52 stojísk pribudne na teréne.

„Obytné podlažia pri Topoľčianskej ulici budú zo západnej strany riešené ako bariérové domy pre elimináciu hluku z cesty. Zo strany v priestoroch dvorov budú nadzemné bytové podlažia odsunuté od fasády podlaží parkovacích garáží – na streche podlažia parkovacích garáží budú navrhované terasy pre byty, v ostatných bytových podlažiach budú riešené lodžie a balkóny,“ približuje v zámere investor.

Pri obytnej zóne sa počíta aj s riešením dopravy, predpokladá sa úprava parametrov cesty na Dražovskej ulici, cesty pri Araveri a realizácia novej okružnej križovatky na Topoľčianskej ulici v mieste križovatky s Prvosienkovou ulicou s napojením cesty na Dražovskej ulici do tejto križovatky.
Podnikateľ, ktorý sa súdi pre Jaguar

Stavebné bytové objekty v projekte možno podľa investora členiť na dva dilatačné celky, ktoré môžu zodpovedať aj etapám v postupnosti výstavby.

Zámer by sa mal podľa aktuálneho plánu začať realizovať v roku 2022 a výstavba je rozplánovaná až do roku 2028. Predpokladaná výška investície je 30 miliónov eur.

Zámer predložil úradom na posúdenie vplyvov na životné prostredie podnikateľ Roman Cerulík, majiteľ odevnej značky K Cero.

R. Cerulík však podniká aj v realitách, v lokalite Zobore mu patria aj ďalšie pozemky, rovnako ako v Krškanoch, ale spoločnosť K Cero Invest ich vlastní aj na Liptove či v obci Badín pri Banskej Bystrici.

V Nitre na Štúrovej ulici má vzniknúť projekt s kanceláriámi a apartmánmi, ktorý vlani predložil investor a je nakreslený na pozemku, ktorý takisto patrí R. Cerulíkovi.

Mediálne známy sa R. Cerulík stal najmä v súvislosti s výstavbou automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Podnikateľ obvinil štát, že ho pre výstavbu strategického parku vyvlastnil. Tvrdí, že na pozemkoch, ktoré od neho získal Jaguar, mal vlastné investičné zámery. V súvislosti s tým podal viacero žalôb, v ktorých sa domáhal svojich práv.

Vtedajší splnomocnenec vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček označil R. Cerulíka za špekulanta, ktorý podľa neho sledoval len osobný prospech a za pozemky pýtal neúmernú cenu. Štátny MH Invest mal vykupovať pozemky pre Jaguar za ceny určené znaleckým posudkom. Podnikateľ reagoval žalobou aj na samotného V. Stromčeka.