Zámer počíta od počiatku s výstavbou bytových domov na voľnom pozemku v území pezinskej Rozálky.

Týka sa plochy s rozlohou 1,1 hektára medzi ulicou Dona Sandtnera s viacerými novostavbami a bytovými domami na ulici Laca Novomeského. Stavebné povolenie bolo vydané vlani.

Pôjdu viac do výšky

Pôvodne chcel developer postaviť 80 bytov, napokon ich má byť 102. Nemení sa plán vybudovať päť bytoviek, rozšírenie sa teda udeje prostredníctvom mierneho zvýšenia objektov.

Domy boli pôvodne plánované ako päťpodlažné s vrchným ustúpením podlažím. Aktuálne sa v tejto podobe navrhujú už len prvé dva domy. Tretí má mať šesť podlaží, štvrtý a piaty zhodne po sedem, rovnako s posledným ustúpeným.

Objekty sa tým dostanú do výškovej gradácie, s tým, že prvé bytovky majú mať 16,5 metra, ďalšia bude vyššia a o 3,5 metra a posledné dve dosiahnu 22,5 metra. Nemení sa obdĺžnikový pôdorys s identickými rozmermi 28 x 15 metrov.

Celkovo je v projekte s názvom Zóna Sever III – Rozália naplánovaných 56 dvojizbových, 41 trojizbových a päť štvorizbových bytov. Nárast o 11 jednotiek nastal pri dvoj- a trojizbových bytov, počet štvorizbových sa nezmenil.

V najnižších domoc je naplánovaných 16 bytov, v strednom 20 a v sedempodlažných objektoch po 25 bytov. Posledné ustúpené podlažie má vždy dve bytové jednotky, jeden trojizbový a jeden štvorizbový byt, oba so strešnými terasami.

Opravia aj cestu

V rámci prízemia majú mať tri objekty z piatich možnosť umiestnenia priestorov pre služby a obchod, tak ako tomu bolo pri pôvodne navrhovaných objektoch.

Na prvom nadzemnom podlaží sú popri podnikateľských priestoroch aj pivničné kobky a garáže, v troch bytovkách s kapacitou osem áut a vo zvyšných dvoch desať áut. Dovedna teda ide o 44 vnútorných stojísk, ďalších 131 bude na teréne. Počet parkovacích miest sa napriek pridaným bytom nezvýšil, developer vychádza z platných noriem prepočtov.

Z hľadiska dopravy má byť obytný súbor napojený na komunikácie Panský chodník a Dona Sandtnera. Objekty bytových domov budú prepojené chodníkmi s dvojmetrovou šírkou, ktoré sa napoja na jestvujúce chodníky pozdĺž spomínaných ulíc.

Developer zároveň už v minulosti súhlasil s požiadavkou mesta Pezinok, aby sa podieľal na rekonštrukcii cesty na ulici Panský chodník v dĺžke pozemku.

Navrhovateľom projektu na Rozálke je Branislav Gurega zo Starej Ľubovne, spolumajiteľ stavebnej firmy RBG Slovakia. Na projekte spolupracoval s ateliérom txt architekti.