Nový obytný komplex plánuje Cresco na Agátovej ulici, v momentálne nezastavanom území. Ide o pozemok pri ceste s miernym svahovým stúpaním s celkovou rozlohou 2,3 hektára.

V susedstve sa nachádza spomínaný Penati Club. Za železničnou traťou a cestou je rozvíjajúce sa územie v okolí Bory Mall.

Od autorov Slnečníc

Cresco na projekte nazvanom Sand Resort začalo pracovať ešte v roku 2017. Developer podobu novej štvrte zveril rovnako ako v prípade svojho projektu Slnečnice v Petržalke architektonickému štúdiu Compass Architekti.

Z projektu pre stavebné povolenie vyplýva, ako má nová obytná štvrť vyzerať. Tvoriť ju budú byty, apartmánový dom, apartmánový hotel, ktorý má popri hlavnom objekte ešte samostatne stojace apartmány, takzvané depandance hotela.

Bytový dom s apartmánovým domom a hotelom tvoria jeden stavebný celok v tvare písmena „E“. Komplex má štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné.

„Pozemok má prevýšenie 10 metrov so stúpaním svahu smerom k lesu, čo navrhovaná zástavba rešpektuje výškovým a priestorovým radovaním od Agátovej ulice smerom k lesu od štvrtého nadzemného podlažia postupným ustupovaním terás líniového objektu až po druhé nadzemné podlažie,“ píše developer.

V bytovej časti je umiestnených 55 jednotiek – siedem jednoizbových, desať jedenapolizbových, 26 dvojizbových, osem trojizbových a štyri štvorizbové.

Apartmánový dom má 29 apartmánov – tri jedenapolizbové, 13 dvojizbových, 10 trojizbových a tri štvorizbové.

Časť označená ako apartmánový hotel má ponúknuť 37 apartmánov – osem jednoizbových, osem jedenapolizbových, 12 dvojizbových, šesť trojizbových a tri štvorizbové.

Na vonkajšom obvode pozdĺžnych ramien objektu na prvom – treťom nadzemnom podlaží sú priebežné balkóny respektíve terasy s deliacimi priečkami. V celom komplexe je teda 111 jednotiek a pod nimi v podzemnej garáži je naplánovaných 121 parkovacích miest.

Viladomy s bazénmi vo dvore

Takzvané depandance hotela dotvoria štvrť ďalšími 29 samostatne stojacimi objektmi – vilovými apartmánmi.

Najviac ich je v časti označenej „A“ – 19. Ide o obdĺžnikové domy s plochou strechou, pričom v každom sa nachádza päťizbová obytná jednotka. Domy majú jedno podzemné podlažie s garážou pre dve autá a dve nadzemné podlažia.

Ďalších 10 domov je v časti „B“ a „C“. Majú takisto dve podlažia, no chýba podpivničenie. Jednotlivé štvorizbové objekty sú navzájom spojené do dvojdomov a sú prisadené k sebe štítovými múrmi.

Pred domami sa počíta s dvomi parkovacími miestami a zároveň s osadením pergol či prístreškov pre zastrešenie parkovacích miest.